Возврат


Закон Республики Казахстан от 04.05.2010 г. N 274-IV
"О защите прав потребителей"


 


 


Статья 30. Обязанности продавца при продаже товара


 


 


1. Продавец обязан обеспечить обмен или возврат непродовольственного товара надлежащего качества, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий факт приобретения товара, в течение четырнадцати календарных дней, если более длительный срок не установлен договором, со дня приобретения товара,    за исключением:


лекарственных средств,


изделий медицинского назначения;


нательного белья;


чулочно-носочных изделий;


животных и растений.


 


 


«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы»


Қазақстан Республикасының 2010 жылғы


 4 мамырдағы № 274-IV Заңы


 


30-бап. Сатушының  тауарды сату кезіндегі міндеттері


 


   


  1. Егер тиісті сападағы азық-түлік емес тауар пайдалануда болмаса, оның тауарлық түрі, тұтынушылық қасиеттері, пломбалары, заттаңбалары, сондай-ақ тауарды иелену фактісін растайтын құжат, егер шартта бұдан да ұзақ мерзім белгіленбесе, тауар сатып алынған күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде сақталса, сатушы оны айырбастап беруді немесе қайтарып алуды қамтамасыз етуге міндетті, мыналарды қоспағанда:


 


 


дәрілік заттарды,


медициналық мақсаттағы бұйымдарды;


 іш киімді;


шұлық-ұйық бұйымдарын;


жануарлар мен өсімдіктерді.